Fat_Man
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2478 W170D584L117)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw xoop (2526) Fat_Man (2477) 171S
2 win NGOCHIHOA (2325) Fat_Man (2466) 7S
3 draw xoop (2527) Fat_Man (2465) 121S
4 draw Fat_Man (2466) Mat_Den (2420) 26S
5 draw xoop (2528) Fat_Man (2465) 128S
6 draw sony999 (2320) Fat_Man (2469) 42S
7 win Fat_Man (2457) sony999 (2332) 10S
8 draw Fat_Man (2454) AikeuTuido (2581) 32S
9 draw AikeuTuido (2584) Fat_Man (2451) 23S
10 draw Fat_Man (2449) CuuVyHo (2542) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Fat_Man, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames