Fat_Man
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2506 W179D599L122)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Steve_Lee (2460) Fat_Man (2491) 37S
2 lose walkien (2447) Fat_Man (2505) 46S
3 win Fat_Man (2496) duylinh1979 (2263) 49S
4 draw Fat_Man (2495) Huangzjj (2542) 44S
5 win trum_mafia (2446) Fat_Man (2481) 73S
6 draw Fat_Man (2488) motminh2019 (2239) 34S
7 lose Fat_Man (2508) cheungwcc (2360) 1S
8 win awang22303 (2022) Fat_Man (2500) 6S
9 draw chutuhcn (2553) Fat_Man (2499) 29S
10 draw Fat_Man (2498) chutuhcn (2554) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Fat_Man, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames