Fastcannon
Cờ nhanh: 2171 W103D12L68
Cờ chậm: 2337 W279D51L185)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win GiangMP (2259) Fastcannon (2323) 26S
2 draw Fastcannon (2320) danielwcc (2428) 41S
3 draw Fastcannon (2317) danielwcc (2431) 43S
4 win Lovelypuppy (2355) Fastcannon (2150) 54F
5 lose Fastcannon (2160) Lovelypuppy (2345) 48F
6 win thaoanh (1991) Fastcannon (2149) 47F
7 win Fastcannon (2138) thaoanh (2002) 27F
8 lose AyamKFC (2154) Fastcannon (2153) 51F
9 win Fastcannon (2136) AyamKFC (2171) 30F
10 win thinh61 (2137) Fastcannon (2120) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Fastcannon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames