Fast_2016
Cờ nhanh: 2487 W58D15L24
Cờ chậm: 1903 W285D36L154)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nba4994 (2585) Fast_2016 (2514) 61F
2 draw nba4994 (2589) Fast_2016 (2510) 53F
3 win Fast_2016 (1895) nltho84 (1702) 26S
4 win daothuvotinh (1802) Fast_2016 (1885) 1S
5 draw LeNgocLan (1825) Fast_2016 (1886) 53S
6 draw LeNgocLan (1816) Fast_2016 (1887) 47S
7 lose Fast_2016 (1902) roman (1785) 1S
8 win Fast_2016 (1894) ACMlN (1704) 29S
9 win Fast_2016 (1883) tieu_hac (1813) 27S
10 win Fast_2016 (1870) LeNgocLan (1889) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Fast_2016, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames