FastFurious
Cờ nhanh: 2077 W39D1L0
Cờ chậm: 2515 W105D148L47)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MoonLight (1913) FastFurious (2513) 87S
2 draw FastFurious (2513) spiderrman (2521) 25S
3 win HOADA_KIEM_ (2424) FastFurious (2485) 34S
4 draw Meechess (2386) FastFurious (2488) 97S
5 draw Meechess (2359) FastFurious (2491) 54S
6 draw spiderrman (2602) FastFurious (2488) 79S
7 win FastFurious (2473) NguyenTanDat (2454) 41S
8 draw FastFurious (2471) spiderrman (2542) 104S
9 draw spiderrman (2544) FastFurious (2469) 115S
10 win FastFurious (2458) cheungwcc (2300) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by FastFurious, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames