FastFurious
Cờ nhanh: 2234 W49D1L0
Cờ chậm: 2566 W126D197L56)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win FastFurious (2541) trum_mafia (2439) 40S
2 draw trum_mafia (2433) FastFurious (2547) 26S
3 draw Oh________N0 (2478) FastFurious (2549) 75S
4 draw FastFurious (2551) Oh________N0 (2476) 41S
5 win Oh________N0 (2490) FastFurious (2537) 170S
6 draw FastFurious (2538) Oh________N0 (2489) 67S
7 win FastFurious (2506) latuan (2519) 41S
8 draw yoyofun (2409) FastFurious (2512) 30S
9 draw FastFurious (2518) yoyofun (2403) 50S
10 draw yoyofun (2396) FastFurious (2525) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by FastFurious, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames