FastFurious
Cờ nhanh: 2234 W49D1L0
Cờ chậm: 2559 W130D217L62)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw TrieuTuLong (2671) FastFurious (2552) 31S
2 draw TrieuTuLong (2679) FastFurious (2544) 37S
3 draw TrieuTuLong (2688) FastFurious (2535) 29S
4 lose HoQuynhHuong (2698) FastFurious (2558) 55S
5 draw KyThuVoTinh (2676) FastFurious (2551) 74S
6 lose HoNgocHa (2617) FastFurious (2580) 56S
7 draw DemHanoi (2740) FastFurious (2570) 46S
8 draw FastFurious (2579) chessr1 (2412) 54S
9 draw FastFurious (2571) xiexie1 (2705) 62S
10 draw FastFurious (2563) xiexie1 (2713) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by FastFurious, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames