Fang
Cờ nhanh: 1421 W3883D34L6571
Cờ chậm: 1417 W11929D466L15316)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose covui99 (1463) Fang (1378) 25S
2 win thiencuong (1402) Fang (1361) 25S
3 lose Sffong (1475) Fang (1373) 32S
4 lose hvnguyen (1378) Fang (1389) 32S
5 lose covui99 (1525) Fang (1401) 36S
6 lose Jojo1 (1388) Fang (1417) 6S
7 win Suakhoatam (1580) Fang (1396) 23S
8 lose karaxapo (1548) Fang (1407) 20S
9 lose lucthanh66 (1486) Fang (1420) 23S
10 lose tan8 (1403) Fang (1437) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Fang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames