Excuse_Me
Cờ nhanh: 1965 W104D1L70
Cờ chậm: 1869 W168D4L128)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dungdinh62 (1817) Excuse_Me (1887) 30S
2 lose aaaaab (2057) Excuse_Me (1898) 22S
3 win Excuse_Me (1877) aaaaab (2078) 43S
4 lose Excuse_Me (1892) phucnguyen19 (1919) 11S
5 win MinhRau2013 (1799) Excuse_Me (1879) 42S
6 lose Excuse_Me (1898) MinhRau2013 (1780) 42S
7 win MinhRau2013 (1793) Excuse_Me (1885) 59S
8 lose Excuse_Me (1899) minhtan1985 (1937) 14S
9 win levanhoa1972 (1857) Excuse_Me (1884) 32S
10 win Excuse_Me (1868) levanhoa1972 (1873) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Excuse_Me, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames