Excelo_0282
Cờ nhanh: 1651 W3728D163L3678
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win binhminh123 (1505) Excelo_0282 (1640) 20F
2 win Excelo_0282 (1628) binhminh123 (1517) 59F
3 lose chonghe (1666) Excelo_0282 (1643) 50F
4 win Excelo_0282 (1629) cauam (1572) 22F
5 lose Excelo_0282 (1644) MaiChV (1653) 58F
6 lose MaiChV (1637) Excelo_0282 (1660) 49F
7 lose Excelo_0282 (1676) hoc_choi_co (1664) 24F
8 win hoc_choi_co (1680) Excelo_0282 (1660) 28F
9 win Excelo_0282 (1645) gagoo (1622) 32F
10 lose gagoo (1605) Excelo_0282 (1662) 48F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Excelo_0282, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames