EvilRyu
Cờ nhanh: 1901 W12194D1244L12465
Cờ chậm: 2016 W74D8L63)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose EvilRyu (1934) autopia (1912) 16F
2 win EvilRyu (1904) thanhtan1977 (1877) 31F
3 lose EvilRyu (1939) suker (1874) 14F
4 lose EvilRyu (1972) timban (1950) 30F
5 lose timban (1913) EvilRyu (2009) 24F
6 win EvilRyu (1980) timban (1942) 23F
7 lose timban (1904) EvilRyu (2018) 56F
8 win EvilRyu (1990) timban (1932) 26F
9 win eggking (2146) EvilRyu (1947) 72F
10 win EvilRyu (1899) eggking (2194) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by EvilRyu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames