Ecobxd
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2139 W110D13L61)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ecobxd (2149) jerry2000 (2345) 15S
2 lose Ecobxd (2171) cuongbttnpl (1933) 29S
3 win Ecobxd (2163) kingloo (1914) 43S
4 lose Ecobxd (2184) ThanhVn (2011) 68S
5 win ThanhVn (2022) Ecobxd (2173) 87S
6 win Ecobxd (2163) emxinthua (1970) 49S
7 lose Ecobxd (2182) vodanh13 (2055) 37S
8 lose phoni (2196) Ecobxd (2198) 20S
9 win Ecobxd (2189) vinhnhi08 (1956) 62S
10 win Nomanname (2065) Ecobxd (2177) 59S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ecobxd, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames