Eagle3
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1771 W3224D423L3015)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win elizabeth (1728) Eagle3 (1756) 68S
2 lose Eagle3 (1773) elizabeth (1711) 37S
3 win Kendal (1684) Eagle3 (1760) 54S
4 win Hoahuyngo (1764) Eagle3 (1744) 41S
5 win Eagle3 (1727) Hoahuyngo (1781) 13S
6 lose khahg (1895) Eagle3 (1738) 41S
7 lose Eagle3 (1750) khahg (1883) 32S
8 draw SuongDem (1712) Eagle3 (1751) 77S
9 lose Eagle3 (1763) tapchoi001 (1865) 30S
10 win fops (1689) Eagle3 (1734) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Eagle3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames