Eagle3
Cờ nhanh: 1582 W7D0L2
Cờ chậm: 1643 W4102D582L3844)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mayxay (1680) Eagle3 (1626) 51S
2 win Eagle3 (1608) mayxay (1698) 26S
3 lose loi1974nb (1762) Eagle3 (1619) 50S
4 win hoadu (1508) Eagle3 (1607) 57S
5 win Eagle3 (1594) hoadu (1521) 54S
6 win Eagle3 (1577) dung1962 (1640) 52S
7 lose Eagle3 (1594) VietinNL (1557) 18S
8 lose VietinNL (1539) Eagle3 (1612) 48S
9 lose island777 (1654) Eagle3 (1627) 45S
10 win co_ghien (1618) Eagle3 (1611) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Eagle3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames