EZM15
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1573 W846D202L819)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose EZM15 (1588) lotus10 (1608) 24S
2 lose toixinthua (1856) EZM15 (1605) 53S
3 lose EZM15 (1622) nhadatrg (1882) 24S
4 draw aus1 (1654) EZM15 (1620) 23S
5 lose EZM15 (1635) jasonngo (1666) 20S
6 lose jasonngo (1650) EZM15 (1651) 18S
7 win Nvk_28051979 (1657) EZM15 (1635) 30S
8 lose nudaigia (1774) EZM15 (1660) 43S
9 lose toinhoem (1777) EZM15 (1686) 27S
10 lose EZM15 (1723) king1vua (1630) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by EZM15, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames