EThinkerUp
Cờ nhanh: 2272 W52D1L9
Cờ chậm: 1917 W40D5L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win EThinkerUp (L0E) AndyLam (L0E) 121T
2 win EThinkerUp (L0C) SmileMan (L0C) 68T
3 win QuaDuong (L0A) EThinkerUp (L0A) 21T
4 win xpma07258 (L0F) EThinkerUp (L0) 34T
5 win EThinkerUp (L0) DongHoi73 (L0E) 40T
6 win EThinkerUp (L0E) Phuong0211 (L0E) 45T
7 win SmileMan (L0C) EThinkerUp (L0C) 32T
8 win Nhingioanhdi (L0A) EThinkerUp (L0A) 21T
9 win Mahathir91 (2166) EThinkerUp (2259) 40F
10 draw Mahathir91 (2164) EThinkerUp (2261) 50F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by EThinkerUp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames