EE_UCF_1999
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2474 W59D7L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw trum_men (2453) EE_UCF_1999 (2474) 175S
2 draw trum_men (2453) EE_UCF_1999 (2474) 50S
3 win VC_Killer (2341) EE_UCF_1999 (2462) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames