DuyanhTV
Cờ nhanh: 2151 W36D2L10
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DuyanhTV (2137) Vui_la_chinh (2099) 28F
2 win DuyanhTV (2122) Vui_la_chinh (2114) 60F
3 lose DuyanhTV (2149) benly001 (2226) 53F
4 win Zhangfeng (2070) DuyanhTV (2121) 35F
5 draw Zhangfeng (2067) DuyanhTV (2124) 45F
6 win DuyanhTV (2095) sanfrancisco (2055) 23F
7 win DuyanhTV (2059) VanVan (2137) 41F
8 win duchuyvan (2171) DuyanhTV (2018) 94F
9 win DuyanhTV (1993) Chu_Nam (1886) 54F
10 win DuyanhTV (1969) thangmattri (1851) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DuyanhTV, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames