DuyHungDCB
Cờ nhanh: 1561 W21D0L17
Cờ chậm: 1650 W2643D491L2508)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DuyHungDCB (1671) LauBuLy (1845) 22S
2 win DuyHungDCB (1636) tttt_O_tttt (1686) 22S
3 win DuyHungDCB (1619) boy257 (1669) 18S
4 win boy257 (1687) DuyHungDCB (1601) 27S
5 draw daiuyen04 (1601) DuyHungDCB (1601) 43S
6 win DuyHungDCB (1585) daiuyen04 (1617) 37S
7 lose baothang (1696) DuyHungDCB (1598) 40S
8 draw halfmoonbay (1617) DuyHungDCB (1598) 45S
9 win DuyHungDCB (1581) halfmoonbay (1634) 25S
10 win DuyHungDCB (1562) du_kich_x0m (1682) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DuyHungDCB, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames