Duy77
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1533 W2201D297L2186)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Duy77 (1532) Jim77 (1571) 53S
2 win Duy77 (1521) ba281 (1384) 24S
3 win ba281 (1396) Duy77 (1509) 90S
4 win harrythai50 (1532) Duy77 (1492) 27S
5 draw Duy77 (1491) harrythai50 (1533) 56S
6 lose Duy77 (1504) lkk173 (1570) 26S
7 win Duy77 (1488) letuan1681 (1501) 41S
8 lose Duy77 (1504) yjing (1473) 30S
9 win yjing (1489) Duy77 (1488) 51S
10 lose liew97 (1550) Duy77 (1502) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Duy77, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames