Dungnt_0310
Cờ nhanh: 1801 W349D21L316
Cờ chậm: 1750 W45D6L30)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw ben09 (1725) Dungnt_0310 (1750) 139S
2 win Dungnt_0310 (1734) ben09 (1741) 27S
3 draw Dungnt_0310 (1734) Phutrong123 (1764) 71S
4 win Phutrong123 (1781) Dungnt_0310 (1717) 36S
5 win Dungnt_0310 (1704) doithu135 (1610) 63S
6 win Dungnt_0310 (1686) Wmh007 (1755) 30S
7 lose Wmh007 (1741) Dungnt_0310 (1700) 35S
8 win Lytamhoan90 (1646) Dungnt_0310 (1686) 17S
9 lose Dungnt_0310 (1704) Lytamhoan90 (1628) 40S
10 lose davangvo (1843) Dungnt_0310 (1716) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Dungnt_0310, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames