Dungcotuc
Cờ nhanh: 1802 W1109D77L1016
Cờ chậm: 1496 W1D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Dungcotuc (1818) vanbinh (1811) 51F
2 lose Dungcotuc (1835) FightForLife (1789) 41F
3 win Dungcotuc (1822) whowe (1739) 14F
4 win Dungcotuc (1806) myvu (1838) 34F
5 lose Dungcotuc (1821) Hollywood (1845) 42F
6 lose Dungcotuc (1839) Go123123123 (1741) 29F
7 lose Dungcotuc (1852) hongvinh (1945) 127F
8 lose Dungcotuc (1870) DoiLaThe1168 (1797) 30F
9 lose Dungcotuc (1884) hongvinh (1940) 43F
10 lose Dungcotuc (1900) Phewa (1868) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Dungcotuc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames