DungChaien
Cờ nhanh: 1943 W65D6L37
Cờ chậm: 2235 W593D240L421)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DungChaien (2247) danielwcc (2349) 51S
2 lose chemgio (2190) DungChaien (2284) 33S
3 lose bogiadt (2073) DungChaien (2306) 52S
4 draw bogiadt (2066) DungChaien (2313) 53S
5 win duyquynhcp (2184) DungChaien (2301) 48S
6 win DungChaien (2283) namduong9099 (2375) 2S
7 lose namduong9099 (2362) DungChaien (2296) 40S
8 lose fkleung3 (2389) DungChaien (2323) 69S
9 win vdhuynh0505 (2134) DungChaien (2313) 65S
10 win vdhuynh0505 (2145) DungChaien (2302) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DungChaien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames