Dukhach_55
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2289 W520D131L422)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Dukhach_55 (2273) tambatcuu (2276) 25S
2 win tambatcuu (2293) Dukhach_55 (2256) 18S
3 win duylinh2103 (2345) Dukhach_55 (2237) 66S
4 win conghe (2029) Dukhach_55 (2227) 32S
5 win XuanHong12 (2183) Dukhach_55 (2212) 28S
6 win nguyenthong (2143) Dukhach_55 (2198) 48S
7 win tambatcuu (2355) Dukhach_55 (2177) 28S
8 win chang68 (2122) Dukhach_55 (2163) 16S
9 win Dukhach_55 (2148) Gauvang (2145) 31S
10 lose Gauvang (2128) Dukhach_55 (2165) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Dukhach_55, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames