Dtdethick
Cờ nhanh: 2497 W217D19L84
Cờ chậm: 1938 W103D11L65)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win JNKS (1828) Dtdethick (1925) 50S
2 win Mahathir91 (2264) Dtdethick (2488) 53F
3 lose vodanh8612 (2169) Dtdethick (2513) 18F
4 lose dunglengfeng (1849) Dtdethick (1963) 3S
5 lose Dtdethick (2006) dunglengfeng (1806) 4S
6 lose Dtdethick (2054) dunglengfeng (1758) 4S
7 lose dunglengfeng (1706) Dtdethick (2106) 3S
8 lose Gohckng (2168) Dtdethick (2120) 41S
9 lose CJ99 (1970) Dtdethick (2141) 30S
10 lose kayden (1927) Dtdethick (2187) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Dtdethick, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames