Drogba
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1973 W226D58L284)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DucHuong (2026) Drogba (2003) 32S
2 lose Trum_San_Ga (2228) Drogba (2022) 78S
3 draw Trum_San_Ga (2213) Drogba (2011) 63S
4 lose hocdibuon (2012) Drogba (2045) 39S
5 win Drogba (2016) thinkb4do (1981) 25S
6 win Drogba (1987) gdeng (1945) 42S
7 win Drogba (1958) ketamthuong (1916) 72S
8 win Drogba (1926) vuluonghau (1929) 35S
9 lose Drogba (1954) v12 (2014) 54S
10 lose Drogba (1990) tlcl049 (1923) 3S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Drogba, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames