DragonFruit
Cờ nhanh: 2168 W951D118L793
Cờ chậm: 2134 W527D116L387)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win XuanHong12 (2284) DragonFruit (2113) 30S
2 draw URfriend (2103) DragonFruit (2113) 27S
3 draw DragonFruit (2113) URfriend (2103) 90S
4 draw Phao____ma (2050) DragonFruit (2114) 21S
5 lose Rumqnam2016 (2286) DragonFruit (2125) 28S
6 lose DragonFruit (2136) Rumqnam2016 (2275) 69S
7 lose BigBrothers (2171) DragonFruit (2184) 22F
8 win kharsa (2116) DragonFruit (2170) 23F
9 win titoe_khue1 (1924) DragonFruit (2161) 35F
10 win DragonFruit (2152) titoe_khue1 (1933) 51F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DragonFruit, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames