DragonFruit
Cờ nhanh: 1810 W1158D147L996
Cờ chậm: 1901 W672D141L519)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DragonFruit (1796) Eagle2013 (1746) 36F
2 win DragonFruit (1776) fongnoumea (1941) 35F
3 lose fongnoumea (1930) DragonFruit (1787) 39F
4 win ngohuytuong (1805) DragonFruit (1770) 42F
5 win DragonFruit (1755) tuanscr (1749) 44F
6 win DragonFruit (1740) baba (1721) 49F
7 lose baba (1704) DragonFruit (1757) 78F
8 win saurieng (1670) DragonFruit (1744) 36F
9 lose DragonFruit (1761) Minhdung1008 (1702) 22F
10 lose Minhdung1008 (1684) DragonFruit (1779) 7F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DragonFruit, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames