DragonFruit
Cờ nhanh: 1782 W1069D137L916
Cờ chậm: 2055 W631D135L476)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DieuAnh91 (1998) DragonFruit (2041) 62S
2 win DragonFruit (2026) DieuAnh91 (2013) 23S
3 lose trinh96 (1892) DragonFruit (1795) 34F
4 win josh25 (1957) DragonFruit (1997) 17S
5 lose DragonFruit (2036) josh25 (1918) 25S
6 win josh25 (1946) DragonFruit (2008) 25S
7 lose vhdqv (1992) DragonFruit (2024) 59S
8 lose kimson (1758) DragonFruit (1812) 15F
9 lose kimson (1740) DragonFruit (1830) 34F
10 lose DragonFruit (1846) chitcho (1833) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DragonFruit, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames