DrNamKhanh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2111 W466D52L387)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DrNamKhanh (2096) chochieudit (2081) 33S
2 lose DrNamKhanh (2113) chochieudit (2064) 23S
3 lose DrNamKhanh (2131) conghoa (2037) 42S
4 win conghoa (2050) DrNamKhanh (2118) 23S
5 win DrNamKhanh (2105) ngocduongtk (2028) 43S
6 lose ngocduongtk (2009) DrNamKhanh (2124) 49S
7 lose DrNamKhanh (2137) xuanthuynb (2224) 26S
8 lose DrNamKhanh (2151) xuanthuynb (2210) 17S
9 win DrNamKhanh (2137) NguyenVanDo (2102) 15S
10 win DrNamKhanh (2122) NguyenVanDo (2117) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DrNamKhanh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames