DonPhuong
Cờ nhanh: 2748 W295D18L8
Cờ chậm: 2658 W195D526L67)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Earth_Flame (2663) DonPhuong (2658) 100S
2 draw Earth_Flame (2663) DonPhuong (2658) 107S
3 draw Earth_Flame (2663) DonPhuong (2658) 102S
4 draw Earth_Flame (2663) DonPhuong (2658) 69S
5 win DonPhuong (2633) TroVe_EDen (2520) 41S
6 draw DonPhuong (2640) TroVe_EDen (2513) 24S
7 draw DonPhuong (2646) James_David (2537) 94S
8 lose QuanChua (2693) DonPhuong (2676) 49S
9 draw QuanChua (2692) DonPhuong (2676) 35S
10 draw QuanChua (2692) DonPhuong (2676) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DonPhuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames