DonPhuong
Cờ nhanh: 2775 W335D31L12
Cờ chậm: 2820 W271D691L83)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bachvy00 (2228) DonPhuong (2772) 33F
2 win DonPhuong (2771) thuhuong2006 (1949) 36F
3 win thuhuong2006 (1950) DonPhuong (2770) 22F
4 win DonPhuong (2766) keankok77 (2302) 21F
5 win keankok77 (2306) DonPhuong (2762) 22F
6 win mongthuhoa01 (1958) DonPhuong (2760) 19F
7 win DonPhuong (2735) Bluestone (2622) 37F
8 win Bluestone (2650) DonPhuong (2707) 79F
9 win DonPhuong (2691) Omygod (2426) 19F
10 win kythumt (2462) DonPhuong (2672) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DonPhuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames