DonPhuong
Cờ nhanh: 2664 W250D10L5
Cờ chậm: 2554 W141D309L37)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Asian_killer (2601) DonPhuong (2585) 109S
2 draw Asian_killer (2601) DonPhuong (2585) 52S
3 draw Asian_killer (2601) DonPhuong (2585) 23S
4 draw Asian_killer (2602) DonPhuong (2584) 165S
5 draw Asian_killer (2603) DonPhuong (2583) 104S
6 draw Asian_killer (2604) DonPhuong (2582) 31S
7 draw nguoiodungve (2638) DonPhuong (2579) 109S
8 draw nguoiodungve (2642) DonPhuong (2575) 48S
9 draw DonPhuong (2585) Quach_Tinh (2399) 81S
10 draw DonPhuong (2597) Quach_Tinh (2387) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DonPhuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames