Docongsu123
Cờ nhanh: 1941 W927D54L858
Cờ chậm: 2010 W613D80L539)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Docongsu123 (1992) kem (2076) 10S
2 lose Docongsu123 (1954) daisutu (2034) 58F
3 win Docongsu123 (1935) daisutu (2053) 12F
4 win Docongsu123 (1979) KhoicuocXPM (1905) 47S
5 lose Docongsu123 (2000) utthinh (1817) 27S
6 lose Docongsu123 (2017) mrnvcuong (1955) 40S
7 win Docongsu123 (2003) NguyenH3 (1953) 29S
8 lose Docongsu123 (2016) tocchien1994 (2107) 46S
9 win Docongsu123 (2007) chaubathong1 (1785) 17S
10 win Docongsu123 (1994) toto (1915) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Docongsu123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames