DocMaThienHa
Cờ nhanh: 2482 W112D30L40
Cờ chậm: 2525 W352D127L222)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Quannuakhuya (2766) DocMaThienHa (2544) 68S
2 lose Coolx (2684) DocMaThienHa (2568) 87S
3 draw DocMaThienHa (2568) Hnv96 (2585) 39S
4 draw Hnv96 (2585) DocMaThienHa (2568) 64S
5 draw QuachVanThai (2313) DocMaThienHa (2583) 24S
6 win chikien668 (2387) DocMaThienHa (2562) 72S
7 win DocMaThienHa (2545) Mystery1 (2596) 164S
8 draw Mystery1 (2597) DocMaThienHa (2544) 32S
9 win Lam17 (2246) DocMaThienHa (2528) 25S
10 win DocMaThienHa (2513) van3v (2218) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DocMaThienHa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames