DoLongDao82
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2169 W212D43L147)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win slim7s111 (2114) DoLongDao82 (2155) 1S
2 win DoLongDao82 (2140) slim7s111 (2129) 1S
3 lose DoLongDao82 (2148) duongcolong (2393) 30S
4 win satthu_12345 (1975) DoLongDao82 (2137) 30S
5 win DoLongDao82 (2126) satthu_12345 (1986) 27S
6 lose DoLongDao82 (2135) duongcolong (2373) 33S
7 lose abctrung1972 (2023) DoLongDao82 (2154) 26S
8 win DoLongDao82 (2142) abctrung1972 (2035) 17S
9 lose thiamfo (2120) DoLongDao82 (2159) 22S
10 lose DoLongDao82 (2177) thiamfo (2102) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DoLongDao82, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames