DoDau
Cờ nhanh: 2206 W942D60L693
Cờ chậm: 2305 W1216D186L814)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DoDau (2322) zcj (2266) 24S
2 lose zcj (2248) DoDau (2340) 54S
3 win DoDau (2318) LongPhm (2162) 44S
4 win DoDau (2290) haywatroi (2232) 60S
5 win DoDau (2257) HoTran9535 (2287) 27S
6 win DoDau (2228) cn1830 (2190) 61S
7 win nthung57 (2023) DoDau (2207) 22S
8 win DoDau (2184) nthung57 (2046) 59S
9 lose nthung57 (2001) DoDau (2229) 41S
10 win Peter2016 (2203) DoDau (2217) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DoDau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames