DieuThien
Cờ nhanh: 1843 W26D0L10
Cờ chậm: 1764 W23D2L17)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DieuThien (1775) chudecon (1937) 27S
2 win Tapchoipt (1944) DieuThien (1754) 87S
3 lose DieuThien (1767) haitot (1848) 29S
4 win Blueocean52 (1819) DieuThien (1749) 43S
5 lose DieuThien (1765) KhoanLe (1747) 21S
6 lose tamduoc (1863) DieuThien (1778) 33S
7 win heamq (1923) DieuThien (1758) 2S
8 win DieuThien (1736) heamq (1945) 17S
9 win sen_trang11 (1683) DieuThien (1706) 51S
10 win mrtuan (1834) DieuThien (1686) 64S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DieuThien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames