DemHanoi
Cờ nhanh: 2390 W51D0L0
Cờ chậm: 2727 W73D56L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw DemHanoi (2736) Swcumeo (2573) 63S
2 draw DemHanoi (2738) CuuVyHo (2696) 89S
3 win DemHanoi (2720) VC_Killer (2491) 56S
4 draw DemHanoi (2734) VC_Killer (2477) 36S
5 draw DemHanoi (2743) HaoVu (2592) 34S
6 draw CuuVyHo (2693) DemHanoi (2746) 64S
7 draw James_David (2770) DemHanoi (2746) 23S
8 draw DemHanoi (2757) Swcumeo (2552) 48S
9 draw James_David (2770) DemHanoi (2757) 37S
10 draw James_David (2785) DemHanoi (2756) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DemHanoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames