Dekich
Cờ nhanh: 1748 W22D1L7
Cờ chậm: 2240 W52D8L20)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cuhoa (1754) Dekich (1732) 37F
2 win Chu_Nam (2339) Dekich (2200) 54S
3 win Dekich (1717) backhanh50 (1699) 31F
4 lose TCU2125 (2351) Dekich (2224) 23S
5 lose LangVanPhong (1841) Dekich (1729) 46F
6 lose Dekich (2249) anhphieulang (2357) 62S
7 win Dekich (1713) chinhct (1719) 45F
8 win oon2032 (1746) Dekich (1696) 33F
9 win jerry_jerry (2125) Dekich (2224) 59S
10 lose huyhoang833 (2176) Dekich (2261) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Dekich, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames