DeTam_VNCH
Cờ nhanh: 2408 W42D5L11
Cờ chậm: 2363 W381D54L211)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Game0ver (2286) DeTam_VNCH (2402) 40S
2 lose ohquahay (2526) DeTam_VNCH (2428) 8S
3 lose Omygod (2399) DeTam_VNCH (2463) 26S
4 lose DeTam_VNCH (2506) CoolxqPlayer (2301) 47S
5 win DanDm (2094) DeTam_VNCH (2495) 20S
6 draw DeTam_VNCH (2487) quynguyen (2622) 34S
7 win DeTam_VNCH (2465) CoolxqPlayer (2313) 19S
8 win antz01 (2468) DeTam_VNCH (2431) 28S
9 win DeTam_VNCH (2416) hoangphuc196 (2129) 26S
10 win DeTam_VNCH (2387) Vn19 (2342) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DeTam_VNCH, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames