DarkMagician
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1420 W74D6L129)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DarkMagician (1412) softvoice722 (1458) 15S
2 lose DarkMagician (1424) dovanliem (1529) 32S
3 lose DarkMagician (1439) fiveguy (1449) 30S
4 lose DarkMagician (1453) hoitruong (1502) 16S
5 win PangPang (1437) DarkMagician (1438) 32S
6 win DarkMagician (1422) PangPang (1453) 10S
7 lose DarkMagician (1438) mixinhdep (1417) 16S
8 win DarkMagician (1427) tan8 (1264) 14S
9 win DarkMagician (1416) tan8 (1275) 43S
10 lose DarkMagician (1410) nathanle (1369) 11S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DarkMagician, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames