DanhBui54
Cờ nhanh: 1532 W2784D198L2896
Cờ chậm: 1621 W4726D668L4948)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DanhBui54 (1512) chiefaccount (1667) 20F
2 lose chiefaccount (1655) DanhBui54 (1524) 32F
3 lose DanhBui54 (1636) tuyennhan (1650) 47S
4 win tuyennhan (1667) DanhBui54 (1619) 40S
5 win THCM_97 (1565) DanhBui54 (1605) 21S
6 win DanhBui54 (1591) fallingrain (1546) 55S
7 lose Popo18 (1638) DanhBui54 (1605) 48S
8 win Popo18 (1656) DanhBui54 (1587) 40S
9 lose cu75 (1583) DanhBui54 (1603) 68S
10 lose PHONG_DUONG (1604) DanhBui54 (1619) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DanhBui54, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames