DangTrieu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2475 W79D8L7)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw azerty (2387) DangTrieu (2477) 23S
2 draw DangTrieu (2478) intelxeon (2427) 46S
3 win DangTrieu (2473) phanhuybmt (1864) 23S
4 win phanhuybmt (1869) DangTrieu (2468) 25S
5 win DangTrieu (2462) phanhuybmt (1875) 26S
6 draw DangTrieu (2462) intelxeon (2486) 43S
7 draw symthien (2445) DangTrieu (2462) 42S
8 lose HOADA_KIEM_ (2301) DangTrieu (2483) 47S
9 win DangTrieu (2472) HOADA_KIEM_ (2312) 38S
10 win batbainh_88 (2345) DangTrieu (2460) 7S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DangTrieu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames