DangTrieu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2503 W81D13L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HOADA_KIEM_ (2429) DangTrieu (2474) 51S
2 win DangTrieu (2460) themthit_cho (2417) 35S
3 draw themthit_cho (2416) DangTrieu (2461) 84S
4 draw nguoiodungve (2620) DangTrieu (2452) 54S
5 draw Tuannhi (2368) DangTrieu (2454) 29S
6 draw DangTrieu (2456) Tuannhi (2366) 55S
7 lose DangTrieu (2473) AnBinh2 (2435) 96S
8 draw nnhuynh2 (2391) DangTrieu (2475) 154S
9 draw azerty (2387) DangTrieu (2477) 23S
10 draw DangTrieu (2478) intelxeon (2427) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DangTrieu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames