DangTanThanh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1735 W1299D226L1332)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DangTanThanh (1751) Baofvy69 (1727) 24S
2 lose DangTanThanh (1768) TienDoan9 (1709) 49S
3 lose DangTanThanh (1784) Camap_trang (1756) 39S
4 win Camap_trang (1772) DangTanThanh (1768) 38S
5 draw DangTanThanh (1772) MMi_Chip (1636) 55S
6 lose MMi_Chip (1615) DangTanThanh (1793) 28S
7 win DangTanThanh (1777) vukimphu_35 (1806) 56S
8 lose vukimphu_35 (1790) DangTanThanh (1793) 51S
9 lose DangTanThanh (1809) Khongsao (1803) 32S
10 lose Khongsao (1786) DangTanThanh (1826) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DangTanThanh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames