DanHocNghe
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1974 W1608D914L1618)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DanHocNghe (1997) suhuynh13 (2135) 37S
2 win gdeng (2121) DanHocNghe (1956) 47S
3 lose toixinthua (2004) DanHocNghe (1986) 25S
4 lose DanHocNghe (2015) KyThuMienTay (2050) 35S
5 win quehuongqp (1962) DanHocNghe (1985) 33S
6 lose BoogenMan (1920) DanHocNghe (2023) 38S
7 win DanHocNghe (1990) thixe (2018) 67S
8 win Gago (1931) DanHocNghe (1960) 28S
9 lose Anhchuavo (2065) DanHocNghe (1987) 44S
10 lose thieu_soai (2213) DanHocNghe (2006) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DanHocNghe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames