DanHocNghe
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2157 W2020D999L1959)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DanHocNghe (2134) anhwin (1994) 28S
2 win DanHocNghe (2110) gn30013 (1983) 31S
3 win charlie (1850) DanHocNghe (2092) 29S
4 lose yoshino (1895) DanHocNghe (2137) 79S
5 lose DanHocNghe (2169) AnNinhQv (2154) 63S
6 win DanHocNghe (2147) gn30013 (1979) 46S
7 lose anhphieulang (2132) DanHocNghe (2182) 37S
8 lose lamltruong (1980) DanHocNghe (2228) 24S
9 lose huy67 (2255) DanHocNghe (2260) 29S
10 lose DanDm (2130) DanHocNghe (2302) 112S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DanHocNghe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames