DanHocNghe
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1946 W1729D943L1734)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thoisg (2226) DanHocNghe (1963) 58S
2 lose DanHocNghe (1995) gn30013 (1995) 70S
3 win DanHocNghe (1953) nguyendo17 (2125) 42S
4 win chupuh (2023) DanHocNghe (1915) 28S
5 lose DanDm (1955) DanHocNghe (1946) 32S
6 lose khiemli (2218) DanHocNghe (1963) 36S
7 lose bachvy00 (2012) DanHocNghe (1993) 69S
8 lose DanHocNghe (2018) Ketban4p_11 (2132) 41S
9 win ngappppp (2142) DanHocNghe (1977) 64S
10 lose DanHocNghe (1997) yinmebaongoc (2190) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DanHocNghe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames