DanDm
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2223 W2037D495L1751)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HUY07 (2056) DanDm (2267) 53S
2 draw DanDm (2258) firstavenue (2420) 29S
3 win DanDm (2233) Truongchu (2125) 50S
4 win DanDm (2207) denver2018 (2114) 48S
5 win DanDm (2167) Vucoma (2304) 23S
6 win DanDm (2147) sonquanngai (1942) 48S
7 lose DanDm (2192) Jayden15 (1967) 36S
8 win DanDm (2171) cophonui (2000) 8S
9 lose DanDm (2188) danielwcc (2434) 40S
10 lose Caliusa (2297) DanDm (2214) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DanDm, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames