DamMe
Cờ nhanh: 2754 W113D43L24
Cờ chậm: 2590 W593D720L315)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw HUT_MAU_MAY (2777) DamMe (2753) 123F
2 draw HUT_MAU_MAY (2778) DamMe (2752) 120F
3 draw HUT_MAU_MAY (2779) DamMe (2751) 58F
4 draw HUT_MAU_MAY (2780) DamMe (2750) 110F
5 draw HUT_MAU_MAY (2782) DamMe (2748) 84F
6 draw HUT_MAU_MAY (2784) DamMe (2746) 71F
7 draw HUT_MAU_MAY (2786) DamMe (2744) 94F
8 draw HUT_MAU_MAY (2788) DamMe (2742) 119F
9 draw HUT_MAU_MAY (2791) DamMe (2739) 89F
10 draw HUT_MAU_MAY (2794) DamMe (2736) 103F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DamMe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames