DaShu
Cờ nhanh: 2247 W318D38L238
Cờ chậm: 2187 W278D60L170)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win playfast2017 (2037) DaShu (2237) 22F
2 win DaShu (2227) playfast2017 (2047) 25F
3 draw DaShu (2192) ason (2006) 103S
4 win DaShu (2179) kysi115 (2093) 39S
5 win DaShu (2164) firsttwo (2133) 124S
6 win DaShu (2151) vinhle1998 (2066) 34S
7 lose DaShu (2244) rnunk (2184) 50F
8 win rnunk (2199) DaShu (2229) 21F
9 win Vui_la_chinh (2092) DaShu (2217) 13F
10 win DaShu (2205) Vui_la_chinh (2104) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DaShu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames