DO_LONG_DAO
Cờ nhanh: 1567 W91D4L98
Cờ chậm: 2036 W165D54L141)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HoangLongA1 (2021) DO_LONG_DAO (2071) 40S
2 lose DO_LONG_DAO (1583) ymliang2009 (1579) 65F
3 lose phamvany123 (2118) DO_LONG_DAO (2101) 25S
4 win DO_LONG_DAO (1570) hanbui (1504) 31F
5 lose vudinhtoan49 (1676) DO_LONG_DAO (1583) 20F
6 lose vovo0 (1514) DO_LONG_DAO (1601) 32F
7 lose AndyLam1 (1824) DO_LONG_DAO (1610) 23F
8 lose vicoma (2150) DO_LONG_DAO (2131) 98S
9 lose balam (1635) DO_LONG_DAO (1625) 33F
10 lose DO_LONG_DAO (1641) balam (1619) 48F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DO_LONG_DAO, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames