DOWANDUNDER
Cờ nhanh: 2673 W82D6L11
Cờ chậm: 2248 W40D2L7)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DOWANDUNDER (2214) cssxdongthap (2253) 33S
2 win DOWANDUNDER (2180) michael197 (2221) 21S
3 win DOWANDUNDER (2165) Vitcon113 (1871) 28S
4 win DOWANDUNDER (2142) Cotuonglaban (2003) 29S
5 win DOWANDUNDER (2113) HoangLeDuc (2071) 30S
6 win DOWANDUNDER (2061) Luca2 (2470) 42S
7 win DOWANDUNDER (2011) TrinhSon (2345) 28S
8 win HoangLeDuc (2111) DOWANDUNDER (1971) 27S
9 win DOWANDUNDER (1937) vuichoi_1 (1984) 29S
10 win nnsang (1998) DOWANDUNDER (1900) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DOWANDUNDER, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames