DND77
Cờ nhanh: 2000 W398D36L341
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vinh_quang (1961) DND77 (1985) 31F
2 win DND77 (1969) binhco (1969) 40F
3 win DND77 (1955) HuongHo (1894) 32F
4 draw DND77 (1957) thuadiemoi (1869) 36F
5 lose DND77 (1973) vuongnhat (1973) 22F
6 win DND77 (1958) bidao (1945) 25F
7 win DND77 (1942) NTT1979 (1954) 35F
8 win DND77 (1928) satthu_kb (1870) 51F
9 win careless (1782) DND77 (1917) 41F
10 win DND77 (1904) hoboi (1825) 52F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DND77, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames