DNA1102
Cờ nhanh: 1511 W1D0L0
Cờ chậm: 2354 W94D16L29)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win QNA1102 (1902) DNA1102 (2350) 4S
2 win DNA1102 (2346) QNA1102 (1906) 4S
3 win QNA1102 (1911) DNA1102 (2341) 7S
4 win DNA1102 (2336) QNA1102 (1916) 4S
5 win QNA1102 (1921) DNA1102 (2331) 4S
6 win DNA1102 (2326) QNA1102 (1926) 4S
7 win DNA1102 (2321) QNA1102 (1902) 4S
8 win QNA1102 (1907) DNA1102 (2316) 4S
9 win DNA1102 (2311) QNA1102 (1912) 4S
10 win QNA1102 (1917) DNA1102 (2306) 4S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DNA1102, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames