DIEMTRAN
Cờ nhanh: 1999 W1239D140L1065
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ducdungvan (2086) DIEMTRAN (2027) 25F
2 lose Robo (2285) DIEMTRAN (2045) 1F
3 lose Robo (2311) DIEMTRAN (2062) 1F
4 lose Robo (2269) DIEMTRAN (2083) 1F
5 lose DIEMTRAN (2126) mongthuhoa01 (1930) 23F
6 win DIEMTRAN (2095) hongkong1997 (2091) 111F
7 win timban (2066) DIEMTRAN (2063) 38F
8 lose DIEMTRAN (2137) bg80 (2081) 54F
9 win DIEMTRAN (2111) meieu (2027) 66F
10 win Tamkhong (2025) DIEMTRAN (2083) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DIEMTRAN, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames