DIEM92
Cờ nhanh: 2056 W382D6L319
Cờ chậm: 2018 W474D54L376)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Acura2020 (1941) DIEM92 (2036) 18S
2 lose DIEM92 (2055) Acura2020 (1922) 43S
3 draw ngoccan (2163) DIEM92 (2052) 77S
4 lose DIEM92 (2065) ngoccan (2150) 26S
5 lose DIEM92 (2082) Akira_Kamiji (2030) 51S
6 lose ybuimme (2125) DIEM92 (2097) 26S
7 lose ThichLaNhich (2125) DIEM92 (2112) 8S
8 win DIEM92 (2095) ThichLaNhich (2142) 24S
9 win tenthat (2012) DIEM92 (2082) 34S
10 lose DIEM92 (2097) Xuanky (2121) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DIEM92, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames