DC_crush
Cờ nhanh: 1452 W1D0L4
Cờ chậm: 1995 W103D17L63)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TH13N (1929) DC_crush (1981) 38S
2 win DC_crush (1966) TH13N (1944) 47S
3 lose cjy (1916) DC_crush (1984) 59S
4 lose CAO____KY (2106) DC_crush (1996) 72S
5 win DC_crush (1984) au_pham (1874) 77S
6 win DC_crush (1968) dinhvanphong (1975) 40S
7 lose dinhvanphong (1959) DC_crush (1984) 47S
8 lose DC_crush (2002) hienc3 (1914) 39S
9 lose hienc3 (1895) DC_crush (2021) 30S
10 win TUTANH (1868) DC_crush (2010) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DC_crush, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames