DC_crush
Cờ nhanh: 1452 W1D0L4
Cờ chậm: 1973 W83D15L48)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw DC_crush (1977) ricky12345 (1836) 60S
2 lose DC_crush (1990) locq8_sg (2087) 52S
3 win DC_crush (1975) kienhoa (1962) 60S
4 win dan_nha_que (1994) DC_crush (1958) 11S
5 lose Kuda_Putih (2166) DC_crush (1968) 46S
6 win DC_crush (1956) Mastertang (1836) 22S
7 win Mastertang (1864) DC_crush (1928) 8S
8 draw caiden9999 (2006) DC_crush (1926) 43S
9 win Denuisonla (1827) DC_crush (1913) 30S
10 win James7 (1889) DC_crush (1898) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DC_crush, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames