CuuVyHo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2448 W743D2012L518)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose LocCoc1 (2510) CuuVyHo (2478) 69S
2 lose CuuVyHo (2530) kyvuongbn99 (2121) 25S
3 lose CuuVyHo (2545) AikeuTuido (2558) 74S
4 draw AikeuTuido (2558) CuuVyHo (2545) 29S
5 win CuuVyHo (2529) fmj_phituyet (2550) 68S
6 draw fmj_phituyet (2550) CuuVyHo (2529) 37S
7 win CuuVyHo (2496) suphutaixuat (2528) 33S
8 draw CuuVyHo (2497) Swcumeo (2446) 21S
9 draw Swcumeo (2445) CuuVyHo (2498) 30S
10 draw CuuVyHo (2498) LocCoc1 (2512) 101S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CuuVyHo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames