CuuVyHo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2568 W633D1576L422)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw CuuVyHo (2571) suphutaixuat (2470) 30S
2 draw suphutaixuat (2467) CuuVyHo (2574) 27S
3 win CuuVyHo (2557) xiexie (2618) 102S
4 draw HOADA_KIEM_ (2426) CuuVyHo (2561) 47S
5 win CuuVyHo (2549) HOADA_KIEM_ (2438) 33S
6 win CuuVyHo (2534) Kiem_khach (2520) 48S
7 draw HOADA_KIEM_ (2460) CuuVyHo (2536) 50S
8 draw CuuVyHo (2538) HOADA_KIEM_ (2458) 65S
9 win HOADA_KIEM_ (2424) CuuVyHo (2526) 133S
10 draw CuuVyHo (2529) themthit_cho (2417) 84S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CuuVyHo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames