CuuVyHo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2626 W926D2575L676)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw EE_UCF_1999 (2538) CuuVyHo (2628) 49S
2 draw CuuVyHo (2630) EE_UCF_1999 (2536) 31S
3 draw QuyBao (2654) CuuVyHo (2630) 47S
4 draw CuuVyHo (2630) QuyBao (2654) 71S
5 draw Swcumeo (2583) CuuVyHo (2632) 21S
6 draw CuuVyHo (2634) suphutaixuat (2594) 43S
7 draw CuuVyHo (2644) Forty7Ronin (2468) 35S
8 draw CuuVyHo (2650) LenhDoiMang (2542) 58S
9 draw Swcumeo (2555) CuuVyHo (2656) 31S
10 win LenhDoiMang (2582) CuuVyHo (2627) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CuuVyHo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames