CuuVyHo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2598 W895D2452L656)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win CuuVyHo (2575) HaoVu (2439) 29S
2 draw suphutaixuat (2624) CuuVyHo (2574) 37S
3 lose chessr1 (2553) CuuVyHo (2609) 38S
4 draw Phuong_Miinh (2511) CuuVyHo (2615) 31S
5 draw CuuVyHo (2614) Swcumeo (2646) 46S
6 lose BacCai (2697) CuuVyHo (2642) 54S
7 draw suphutaixuat (2621) CuuVyHo (2643) 32S
8 draw CuuVyHo (2644) suphutaixuat (2620) 82S
9 win CuuVyHo (2633) cheungwcc (2494) 35S
10 draw CuuVyHo (2634) suphutaixuat (2614) 64S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CuuVyHo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames