CutiDeptrai
Cờ nhanh: 1751 W12D0L0
Cờ chậm: 2506 W111D214L40)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Haitay_2veu (2552) CutiDeptrai (2504) 44S
2 draw CutiDeptrai (2502) Bxyz (2543) 136S
3 draw CutiDeptrai (2495) Danhcolang (2627) 27S
4 draw CutiDeptrai (2486) CuuVyHo (2652) 39S
5 draw Haitay_2veu (2587) CutiDeptrai (2480) 34S
6 draw Haitay_2veu (2594) CutiDeptrai (2473) 44S
7 win CutiDeptrai (1738) Mavien (1658) 13F
8 win timess (1605) CutiDeptrai (1726) 13F
9 win CutiDeptrai (1702) choico12056 (2020) 27F
10 win CutiDeptrai (1677) choico12056 (2045) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CutiDeptrai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames